Liên Hệ

 Giám Đốc –  Mr Hưng
  0913 201 262
 Quản lý – Mr Dương
  0904 150 898
 Quản lý – Mr Giáp
  0913 22 88 79

Địa chỉ bãi máy: Km 16 – Quốc Lộ 5, thị trấn Như Quỳnh – Hưng Yên (bắt đầu địa phận Hưng Yên – Hà Nội)

  • Video

  • Hùng: 0936262687